VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Web Shop www.zdravjeiznarave.eu se zavezuje k trajnemu varovanju osebnih podatkov. Zbiramo izključno tiste podatke, ki ste nam jih posredovali prostovoljno.
Podatki ne bodo uporabljeni v nobene druge namene, razen za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in ostalega, kar je potrebno za komunikacijo.

Podjetje CaliSi d.o.o. se v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) Ur. l. RS, št. 86/04, zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov. Zbiramo izključno tiste podatke, ki ste nam jih posredovali prostovoljno, posredovane podatke bomo uporabljali samo za namene, ki izvirajo iz našega poslovanja in se nanašajo na Splošna pravila in predpise, vaših podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam. Uporabljamo varno programsko opremo za zaščito vaše zasebnosti. Vaša prijavnica je napisana v slovenskem jeziku in bo hranjena na sedežu podjetja CaliSi, d.o.o. v pisni obliki in/ali elektronski obliki in bo obravnavana kot poslovna tajnost.